PSYCH-K

                                      

ONLINE BOOKING       KONTAKT

PSYCH-K®


 Positive overbevisninger giver succes 

Oplever du nogle gange, at du selv er din egen største udfordring ift. at nå de mål og det liv, du ønsker? Dette kunne hænge sammen med dine overbevisninger, som er med til at skabe din virkelighed og -  hvis de er begrænsende – indskrænke dine muligheder.

PSYCH-K® er en enkel og effektiv metode, der støtter dig i at ændre dine underbevidste overbevisninger. Metoden  balancerer dine overbevisninger til at være støttende og positive, samt foretager de fornødne forandringer, der skal til for at du kan leve det liv, du gerne vil.

Prøv - du bliver helt sikkert positivt  overrasket!PSYCH-K®

PSYCH-K® står for ”psykologisk kinesiologi”. Metoden har rod i kognitiv terapi, men går bag om sproget, hvilket gør det til en effektiv metode, der skaber hurtige resultater. Ofte er et par sessioner nok til at give slip på begrænsende og selvsaboterende overbevisninger, uønsket adfærd, fobier mv.


Det anslås, at omkring 95% af vores samlede bevidsthed ligger i underbevidstheden. Det, der ligger i underbevidstheden, er erfaringer, overbevisninger og vaner, vi har taget til os igennem hele vores liv, især fra barndommen. Nogle af de overbevisninger, vi har fået med os, er positive, mens andre er negative og ikke nødvendigvis støttende overbevisninger. De negative overbevisninger hæmmer os i vores daglige liv,  har negativ effekt på vores  trivsel og får os måske til at træffe uhensigtsmæssige valg.


Vores overbevisninger og tankemønstre definerer os eksempelvis som

 • værdifulde eller værdiløse
 • kraftfulde eller kraftløse
 • kompetente eller inkompetente
 • tillidsfulde eller mistænksomme
 • tilhørende eller udstødte
 • selvstændige eller afhængige
 • fleksibele eller dømmende
 • retfærdigt behandlede eller ofre
 • elskede eller hadede


Dine overbevisninger er således  med til at skabe din virkelighed og -  hvis de er begrænsende – indskrænke dine muligheder. Hvis du oplever dig inkompetent - selvom du er fuldt ud kompetent - siger du måske nej til drømmejobbet. Eller hvis du ikke oplever dig elsket, opdager du måske slet ikke signalerne fra din partner eller en person, du gerne vil tættere på. Din selvfølelse, dit humør, dine relationer, dine arbejdspræstationer og måske endda også dit helbred, kan således påvirkes uden du egentlig er helt klar over hvorfor. 


PSYCH-K® er en enkel og effektiv metode, der støtter dig i at kommunikere med underbevidstheden. Vi arbejder med en række enkle processer, der styrker samspillet mellem det bevidste og underbevidste, mellem højre og venstre hjernehalvdel og mellem fysikken og psyken. Målet er at få bevidstheden og underbevidstheden til at arbejde sammen hen imod samme mål.


Herved  identificeres og balanceres dine overbevisninger og i forlængelse heraf sker de fornødne forandringer, der skal til for at leve det liv, du gerne vil. Du får, med andre ord, ændret dine overbevisninger til at være støttende og positive, så du i højere grad kan leve i overensstemmelse med dine ønsker.Baggrunden for PSYCH-K®

PSYCH-K® er udviklet af den amerikanske psykoterapeut Robert Williams, som kombinerer viden fra den nyeste hjerne- og biovidenskab med urgamle teorier. Robert Williams fandt det essentielt at anerkende og arbejde med sammenhængende mellem krop, psyke, sjæl og  forbundethed.


 

Udbredelsen af PSYCH-K® er i sin spæde start, men tog bl.a. fart i forlængelse af cellebiologen Bruce Liptons teorier om, at vores gener og DNA  kan ændres, alt efter vores miljø, tanker, følelser og overbevisninger. Bruce Lipton mener således, at vi har muligheden for at ændre vores cellers sundhedstilstand og herunder op til 95% af vores DNA. Bruce Lipton anbefaler PSYCH-K® som en metode til at ændre vores begrænsende overbevisninger til støttende og positive overbevisninger. 

 


Balancering

Jeg kan eksempelvis hjælpe dig med


 • indre ro
 • stressreduktion
 • bedre selvværd
 • bedre selvtillid
 • fastsættelse og opnåelse af dine mål
 • mere positiv indstilling
 • afklaring
 • at sige til og fra
 • selvudvikling
 • sundere livsstilVi tager udgangspunkt i din livssituation og dine ønsker. Vi identificerer din problemstilling og de begrænsninger, du ønsker at balancerer og derefter gennemføres PSYCH-K® balanceringen. Denne foregår gennem kommunikation med din underbevidsthed ved hjælp af kinesiologisk muskeltests.


Det er muligt at balancerer alle former for overbevisninger inden for: selvværd, personlig kraft, relationer, sorg/tab, spiritualitet, velstand, helbred/krop mv.Kontakt mig for aftale


Dine overbevisninger bliver til dine tanker,

dine tanker bliver til dine ord,

dine ord bliver til dine handlinger,

dine handlinger bliver til dine vaner,

dine vaner bliver til dine værdier,

dine værdier bliver til din skæbne.


                                              Mahatma Ghandi

- det væsentlige i fokus

Copyright Significantia © All Rights Reserved