Arne Christensen

                                      

ONLINE BOOKING       KONTAKT

Arne H. Christensen


 

"It's all about people..."
Arne H. ChristensenKvalificeret personbeskrivelse

Jeg er Myers-Briggs Type Indikator og NEO PI-R certificeret.


Ledelse

Jeg er  civilt og militært lederuddannet. Jeg har dels virket som ejerleder for egen virksomhed med ca. 40 ansatte sv.t. 20 årsværk og dels virket på chef-niveau i Forsvaret.


Uddannelse  og udvikling

Jeg er uddannet som  facilitator, uddannelsesplanlægger og sportstræner samt har pædagogisk uddannelse. Jeg har  solid erfaring med udvikling, gennemførelse og evaluering af uddannelser og kurser.


Anæstesilæge

Jeg er  speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin samt læge på akutlægebil og  redningshelikopter.


Om mig

Jeg arbejder dels som anæstesilæge på sygehus og læge på redningshelikopter og dels med kvalificeret person-, team- og lederudvikling  såvel isoleret som i organisatorisk kontekst.


Herudover har jeg tidligere arbejdet med sundhedsfremme på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau med både uddannelse og business-to-business ydelser i form af sundhedsordninger og konsulentarbejde indenfor sundhedsfremmende ledelse og den sundhedsfremmende organisation i små og store private og offentlige organisationer.


En af de ting, der over tid har slået mig er, at når vi kigger dybt i god ledelse og dybt i sundhedsfremme vil det for den enkelte og dennes hovedbeskæftigelse handle om det samme - bare fra forskellige vinkler. Og det er her, vi kan hente uanede ressourcer til os selv og til vores omgivelser - herunder vores hovedbeskæftigelse.


Min erfaring fra  de situationer, hvor det virkelig gælder liv og død her og nu, uddannelse og udvikling, teamarbejde med dyb gensidig afhængighed samt  trivsel og resultatskabelse i en organisation er, at de bedste resultater skabes ved, at vi hver især er kvalificeret afklaret med solide værktøjer samt er uddannet, trænet og faciliteret  med så stor indsigt i vores  respektive præferencer, personlighedstræk og læringsstil  som muligt. Både ift. personlig udvikling og ift. performance i arbejdsmæssig sammenhæng. Og det er ganske ligetil. Det er det, jeg kan bidrage til og vil i/med Significantia sammen med Tine Mortensen,   hendes faglige og personlige kompetencer samt vores netværk.


Hvad kan jeg hjælpe med?

Til privatpersoner kan jeg bidrage til kvalificeret personlig afklaring og udvikling i  arbejds- og uddannelsesmæssig sammenhæng.

Til organisationer kan jeg bidrage med kvalificeret person-, team- og lederudvikling  isoleret set og i organisatorisk kontekst.


Jeg har tavshedspligt så alt, hvad vi taler om og arbejder med,  er  naturligvis helt fortroligt.

- det væsentlige i fokus

Copyright Significantia © All Rights Reserved