Erhverv

                                      

ONLINE BOOKING       KONTAKT

Medarbejder-, team- og lederudvikling


 It's all about people

Ganske enkelt. Rækken af eksempler herpå er nærmest uendelig. Resultatskabelsen på den korte og den lange bane opnås med det væsentlige i fokus; den effektive, kompetente medarbejder i trivsel i det højtydende team med den kvalificerede teamleder i den optimalt vilkårsættende organisation giver kundeorientering og resultater. Dette fordrer kvalificeret selvindsigt hos den enkelte medarbejder og leder, teamledelse baseret på indsigt i den enkeltes præferencers betydning for et teams performance samt en organisation, som skaber optimale vilkår herfor.  Det kan vi bidrage til.Kurser og konsulentydelser  til medarbejder-, team- og lederudvikling

Vi tilbyder  således kurser og konsulentydelser, som  bidrager til

  • den enkelte medarbejders og leders personlige indsigt, effektivitet, teamwork og trivsel
  • kvalificeret teamdannelse og teamudvikling
  • kvalificeret teamledelse
  • optimeret organisatorisk vilkårsætning for effektivitet, trivsel og kundeorientering

 


Solidt koncept og nøje tilpasning

Vi kombinerer solid teori, inspirerende praktik og anerkendte værktøjer. Vi sikrer nøje tilpasning til jeres behov  og hverdag. Vi kan tilpasse kursernes sværhedsgrad og udfordringsgrad alt efter jeres behov og ønsker. Det kan være  hos jer eller hos os.  Det kan være outdoor eller indoor.


Blivende effekt og opfølgning

Vi sikrer udarbejdelse af plan for analyse, afklaring, udvikling og implementering mhp. blivende effekt.  Vi følger naturligvis op efter et nærmere aftalt tidsinterval.Bliv inspireret - kontakt os for uforpligtende møde

Resultatskabende koncept

Helt overordnet handler det for den enkelte medarbejder og leder om at bringe og holde det væsentlige i fokus på en anerkendende og effektiv måde.

Vores koncept baserer sig derfor på systematisk arbejde med følgende 4 elementer:


  • Kvalificeret selvindsigt og afklaring
  • Neutralt nærvær i nuet
  • Inspiration og energi
  • Selvrealisering og socialitet i effektivt og kompetent teamwork


Gennem den personlige kvalificering vil den enkelte medarbejder og leder i højere grad og mere effektivt kunne forstå, anerkende og anvende egne og øvrige teammedlemmers præferencer og kompetencer i dels teamets nuværende opgaveløsning og dels dannelsen og udviklingen af det højtydende team.Velvaliderede værktøjer

Til dette anvender vi velvaliderede og anerkendte værktøjer og metoder som MBTI, NEO PI-R, TKI, analyse af læringsstil samt proces-, tillids- og helhedsorienteret coaching m.m. alt efter behov og hensigtsmæssighed.


En helt særlig oplevelse

Alt efter jeres behov og ønsker kan vi gennemføre kurserne og vores konsulent-ydelser hos jer eller i vores fantastiske kursus- og konferencefaciliteter. Vælger I vores faciliteter kan vi alene på baggrund af vores store, lyse og stemningsfyldte lokaler på molekanten ved Danmarks smukkeste fjord garantere en helt særlig oplevelse. I sig selv balsam for sjæl og krop.

Dette kombineret med vores solide koncept og nøje tilpassede løsninger giver særdeles udbytterige forløb med blivende effekt, langvarig inspiration og højt energiniveau.Kontakt os for nærmere drøftelse

- det væsentlige i fokus

Copyright Significantia © All Rights Reserved