Arne Christensen

Arne H. Christensen

 

"It's all about people..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne H. Christensen

 

 

Kvalificeret personbeskrivelse

Jeg er Myers-Briggs Type Indikator og NEO PI-R certificeret.

 

Ledelse

Jeg er civilt og militært lederuddannet. Jeg har dels virket som ejerleder for egen virksomhed med ca. 40 ansatte sv.t. 20 årsværk og dels virket på chef-niveau i Forsvaret.

 

Uddannelse og udvikling

Jeg er uddannet som facilitator, uddannelsesplanlægger og sportstræner samt har pædagogisk uddannelse. Jeg har solid erfaring med udvikling, gennemførelse og evaluering af uddannelser og kurser.

 

Anæstesilæge

Jeg er speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin samt læge på akutlægebil og redningshelikopter.

 

 

 

 

 

Om mig

Jeg arbejder dels som anæstesilæge på sygehus og læge på redningshelikopter og dels med kvalificeret person-, team- og lederudvikling såvel isoleret som i organisatorisk kontekst.

 

Herudover har jeg tidligere arbejdet med sundhedsfremme på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau med både uddannelse og business-to-business ydelser i form af sundhedsordninger og konsulentarbejde indenfor sundhedsfremmende ledelse og den sundhedsfremmende organisation i små og store private og offentlige organisationer.

 

En af de ting, der over tid har slået mig er, at når vi kigger dybt i god ledelse og dybt i sundhedsfremme vil det for den enkelte og dennes hovedbeskæftigelse handle om det samme - bare fra forskellige vinkler. Og det er her, vi kan hente uanede ressourcer til os selv og til vores omgivelser - herunder vores hovedbeskæftigelse.

 

Min erfaring fra de situationer, hvor det virkelig gælder liv og død her og nu, uddannelse og udvikling, teamarbejde med dyb gensidig afhængighed samt trivsel og resultatskabelse i en organisation er, at de bedste resultater skabes ved, at vi hver især er kvalificeret afklaret med solide værktøjer samt er uddannet, trænet og faciliteret med så stor indsigt i vores respektive præferencer, personlighedstræk og læringsstil som muligt. Både ift. personlig udvikling og ift. performance i arbejdsmæssig sammenhæng. Og det er ganske ligetil. Det er det, jeg kan bidrage til og vil i/med Significantia sammen med Tine Mortensen, hendes faglige og personlige kompetencer samt vores netværk.

 

Hvad kan jeg hjælpe med?

Til privatpersoner kan jeg bidrage til kvalificeret personlig afklaring og udvikling i arbejds- og uddannelsesmæssig sammenhæng.

Til organisationer kan jeg bidrage med kvalificeret person-, team- og lederudvikling isoleret set og i organisatorisk kontekst.

 

Jeg har tavshedspligt så alt, hvad vi taler om og arbejder med, er naturligvis helt fortroligt.

- det væsentlige i fokus

Copyright Significantia © All Rights Reserved